top of page
แบบฟอร์มขอทุนอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี
แบบฟอร์มขอทุนอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี

Time is TBD

|

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี

แบบฟอร์มขอทุนอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี

ปิดการลงทะเบียนขอทุนชั่วคราว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

Time is TBD

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี, 114 2 ซอย ตำบล หนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

  • แบบฟอร์มขอทุนนี้ ใช้เพื่อประกอบการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
  • ผลการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติม

ผู้ประสานงานศูนย์ : คุณแอม โทร 063 535 2594

สำนักงาน : 038 198 643

ไลน์เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม : ไอดี @rwh5003b

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page