top of page
CMS หลักการจัดการสาธารณภัยในภาวะวิกฤติ
CMS หลักการจัดการสาธารณภัยในภาวะวิกฤติ

จ. 27 พ.ค.

|

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

CMS หลักการจัดการสาธารณภัยในภาวะวิกฤติ

เวลาและสถานที่

27 พ.ค. 2567 08:30 GMT+7 – 01 มิ.ย. 2567 17:00 GMT+7

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง, 114 2 ซอย ตำบล หนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

เนื้อหาการอบรม

 1. เศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและฟื้นฟูในภาวะวิกฤต
 2. โคก หนอง นา ฝ่าวิกฤต หยุดท่วม หยุดแล้งอย่างยั่งยืน
 3. การพยากรณ์ธรรมชาติ และการดำรงชีพในป่า
 4. การเผชิญเหตุวิกฤต และทักษะการเอาชีวิตรอดในภาวะวิกฤต
 5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 6. การสื่อสาร และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในภาวะวิกฤต
 7. เตรียมความพร้อมสร้างค่ายพักพิง
 8. วางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองกำลังอาสาสมัครภาคประชาชน

รับบุคคลทั่วไป

 • รับจำนวน : 20 ท่าน
 • สมัครเดี่ยว : 5,000 บาท / ท่าน
 • สมัครคู่ : 4,500 บาท / ท่าน

คุณสมบัติ

 1. บุคคลทั่วไปที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานกสิกรรมธรรมชาติ 5 วัน 4 คืน/ 4 วัน 3 คืน จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 2. ส่งหลักฐานผ่านการอบรม เช่น วุฒิบัตร ภาพถ่าย ฯลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ทาง ไลน์ ศูนย์ฯ มาบเอื้อง 
 3. มีพื้นที่พร้อมขุดปรับ สร้างโคก หนอง นา โมเดล

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กดจำนวน > กดดำเนินการต่อ
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด > สั่งซื้อ (เพื่อออกตั๋ว หากไม่ทำขั้นตอนนี้ข้อมูลที่ท่านกรอกจะไม่เข้าสู่ระบบ)
 3. เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงปุ่มดาว์นโหลดตั๋ว > ให้ท่านกดดาวน์โหลดเก็บไว้
 4. ดำเนินการชำระเงิน (ข้อมูลบัญชีธนาคารจะอยู่ในตั๋วที่ท่านดาวน์โหลด)

บัญชีธนาคาร

 • ธนาคาร : ทหารไทยธนชาติ (ttb)
 • ชื่อบัญชี : บจก.มาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • เลขบัญชี : 637 2 35656 5

หลังจากชำระเงินแล้ว > แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 • ชื่อคอร์ส
 • ชื่อ - นามสกุล ผู้ลงทะเบียน (หากมีหลายท่านสามารถแจ้งพร้อมกันได้ทั้งหมด)
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • มาที่ไลน์ฝ่ายอบรม Line Official ไอดี @rwh5003b
 • ** หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งตั๋วระบุสถานะ "ชำระเงินแล้ว" ให้แก่ท่าน

กรณียกเลิก

กรณี 1 : แจ้งยกเลิกล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า 15 วัน (ก่อนวันเริ่มเรียน)

ทางศูนย์จะคืนเงินให้แก่ท่านเต็มจำนวน

** กรุณาแจ้งยกเลิก แจ้งหมายเลขบัญชี ไปยังเจ้าหน้าที่ ที่ไลน์ไอดี @rwh5003b

กรณี 2 : แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน (ก่อนถึงวันเริ่มเรียน)

ทางศูนย์จะคืนเงินให้แก่ท่าน โดยจะมีการหักไว้ 10% เป็นค่าดำเนินการ

** กรุณาแจ้งยกเลิก แจ้งหมายเลขบัญชี ไปยังเจ้าหน้าที่ ที่ไลน์ไอดี @rwh5003b

กรณี 3 : โอนสิทธิให้ผู้อื่นเรียนแทน

ท่านสามารถยกสิทธิให้ผู้อื่นมาเรียนแทนได้ โดยส่งมอบตั๋วให้กับผู้เรียนแทน นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่หน้าห้องเรียน (ใช้ได้ทั้งรูปแบบไฟล์ หรือ ปรินท์ลงกระดาษ) หรือจะแจ้งเจ้าหน้าที่เปลี่ยนชื่อในตั๋ว แล้วไปแสดงบัตรประชาชนตัวจริงที่หน้าห้องเรียนก็ได้เช่นกัน

กรณี 4 : ขอเลื่อนคอร์สเรียน ( เลื่อนได้ 1 รอบ)

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จำเป็นต้องยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรม (เกินระยะคืนเงินตาม กรณี 1 ) และ ไม่มีผู้มาเรียนแทน ท่านจะ *ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้   แต่สามารถเลื่อนไปเรียนคอร์สที่มีราคาเท่ากันได้ 1 ครั้ง ** กรุณาลงทะเบียนคอร์สใหม่ที่ท่านสนใจให้เรียบร้อย ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ

การเข้าร่วมกิจกรรม

 • ในวันงานกรุณานำตั๋วตอบรับที่ท่านได้รับมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้างาน (จะปริ๊นท์หรือเซฟเป็นไฟล์มาแสดงก็ได้ค่ะ)

การเตรียมตัวเข้าอบรม 

 • เตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อมลุยในทุกสถานการณ์ 
 • มียุง เพราะล้อมรอบด้วยป่า
 • อย่าลืมยาประจำตัวมาด้วยหากท่านมีโรคประจำตัว
 • เนื่องจากโควิด -19 ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมชุดทานอาหารมาเองได้ เช่น กล่องข้าว ช้อนส้อม แก้ว หรือ กระบอกน้ำส่วนตัว ฯลฯ หากไม่ต้องการใช้อุปกรณ์ของทางศูนย์
 • นำเต้นท์มาเองได้ หากไม่ต้องการนอนรวม 
 • นอนแยกชายหญิงหากนอนในอาคาร ในห้องเว้นระยะห่างระหว่างที่นอน และมีม่านกั้น
 • เครื่องนอนเบิกได้ แต่ต้องซัก (อัตโนมือ) คืนศูนย์ในวันสุดท้าย

ข้อมูลจำเป็น 

 • ทางศูนย์จะออกวุฒิบัตรให้เมื่อท่านเข้าเรียนครบชั่วโมงที่หลักสูตรกำหนดเท่านั้น
 • หากมีโรคประจำตัว หรือมีขอจำกัดในการเข้าร่วมบางกิจกรรม เพื่อการดูแลอย่างเหมาะสมท่านสามารถแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่อบรมได้ 

การเข้าพักล่วงหน้า

 • สามารถเข้าที่พักได้หลังช่วง 15.00 น. (ช่วงกลางวันเจ้าหน้าที่จัดเตรียมที่พัก สถานที่อบรม)
 • หากต้องการนอนเต้นท์สามารถจัดเตรียมมาเองได้
 • พกอาหารเข้าไปด้วย (เฉพาะวันก่อนเริ่มอบรม) แต่ในวันอบรมมีอาหารจัดเตรียมไว้ให้
 • กรุณาแจ้งในช่วงเวลาทำการ (08.00-16.00) ว่าท่านจะเข้าพักล่วงหน้า 
 • เบอร์ติดต่อสำนักงาน 038 198 643

กำหนดการ


 • 1 ชั่วโมง 30 นาที

  ลงทะเบียนเข้าห้องเรียน

  หน้าห้องอบรม

 • 3 ชั่วโมง

  ปิดการอบรม / มอบวุฒิบัตร / มอบจรรยาบรรณ

  ห้องอบรม

บัตรเข้างาน

 • CMS สมัครเดี่ยว

  ฿5,000.00
 • CMS สมัครคู่ (คนที่1)

  กรณีที่สมัครคู่ ท่านจะต้องกดตั๋วทั้งหมด 2 ใบ สำหรับผู้สมัคร 2 ท่าน 1. CMS สมัครคู่ (คนที่1) 2. CMS สมัครคู่ (คนที่2) ** หากพบว่าท่านสมัครคนเดียว แต่กดตั๋วแบบคู่เข้าระบบ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านลงทะเบียนใหม่

  ฿4,500.00
 • CMS สมัครคู่ (คนที่2)

  กรณีที่สมัครคู่ ท่านจะต้องกดตั๋วทั้งหมด 2 ใบ สำหรับผู้สมัคร 2 ท่าน 1. CMS สมัครคู่ (คนที่1) 2. CMS สมัครคู่ (คนที่2) ** หากพบว่าท่านสมัครคนเดียว แต่กดตั๋วแบบคู่เข้าระบบ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านลงทะเบียนใหม่

  ฿4,500.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page