top of page

Unlimited

|

ฟอร์มออนไลน์

Form - ยุทธศาสตร์

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

Unlimited

ฟอร์มออนไลน์

เกี่ยวกับอีเวนท์

ผู้เรียนส่งแผนยุทธศาสตร์และพิกัดพื้นที่ที่จะทำโคกหนองนา เพื่อรวบรวมเข้าสู่ฐานข้อมูลเครือข่ายกสิกรรม

ดูวิธีการปักพิกัด :  วิธีการปักหมุดใน Google Map (mabueang.com)

บัตรเข้างาน

  • กรุณาเลือกจำนวน = 1

    กรุณาเลือกเพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลในระบบต่อไปได้

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page