top of page
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม และการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ สู่โคก หนอง นา โมเดล
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม และการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ สู่โคก หนอง นา โมเดล

พฤ. 27 ก.ค.

|

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี

การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม และการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ สู่โคก หนอง นา โมเดล

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

27 ก.ค. 2566 08:30 GMT+7 – 31 ก.ค. 2566 16:00 GMT+7

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี, 114/1 หมู่ 1 ซอยหนองบอนแดง 2/3 หนองบอนแดง Tambon Nong Bon Daeng, Amphoe Ban Bueng, Chang Wat Chon Buri 20170, Thailand

เกี่ยวกับอีเวนท์

เนื้อหาการอบรม

 • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล
 • หลักคิดพื้นฐานการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย ดิน น้ำ ป่า คน
 • ทฤษฎีศิลปะและองค์ประกอบศิลป์
 • ฝึกออกแบบพื้นที่ตามโจทย์ ลักษณะภูมิประเทศ และปัญหาที่แตกต่าง
 • ลงมือออกแบบพื้นที่จริงของตนเอง ตรวจแบบ ให้คำแนะนำ (รายแปลง)
 • เรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ การวางผังปลูกพืช การขยายพันธุ์ และการดูแลรักษา
 • workshop การเก็บเมล็ดพันธุ์ และ การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น
 • ปัญหาที่มักเจอในการทำโคก หนอง นา และแนวทางแก้ไข

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
 • มีพื้นที่พร้อมขุดปรับสร้าง โคก หนอง นา

ค่าลงทะเบียน

 • บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,500 บาท  (จำนวน 55 ท่าน)
 • (ทุน) นักพัฒนา หรือผู้มีรายได้น้อย ท่านละ 2,000 บาท (จำนวน 5 ทุน) [กรอกฟอร์มขอทุน]
 • (ทุน) นักบวช ที่ทำงานกับชุมชน ไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวน 3 ทุน) [กรอกฟอร์มขอทุน]

** กรุณากรอกฟอร์มขอทุนก่อนลงทะเบียนสมัคร [กรอกฟอร์มขอทุน]

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เลือกบัตรเท่ากับจำนวนคนที่สมัคร  เช่น สมัคร 2 ท่าน ให้กดจำนวนตั๋วเท่ากับ 2 แล้วกด > ดำเนินการต่อ
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด > สั่งซื้อ (เพื่อออกตั๋ว หากไม่ทำขั้นตอนนี้ข้อมูลที่ท่านกรอกจะไม่เข้าสู่ระบบ)
 3. เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงปุ่มดาว์นโหลดตั๋ว > ให้ท่านกดดาวน์โหลดเก็บไว้
 4. ดำเนินการชำระเงิน (ข้อมูลบัญชีธนาคารจะอยู่ในตั๋วที่ท่านดาวน์โหลด)

บัญชีธนาคาร

** ผู้ที่ขอทุน จะสามารถชำระเงินได้หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้วเท่านั้น

 • ธนาคาร : ทหารไทยธนชาติ (ttb)
 • ชื่อบัญชี : บจก.มาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • เลขบัญชี : 637 2 35656 5

หลังจากชำระเงินแล้ว > แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 • ชื่อคอร์ส
 • ชื่อ - นามสกุล ผู้ลงทะเบียน (หากมีหลายท่านสามารถแจ้งพร้อมกันได้ทั้งหมด)
 • ส่งหลักฐานการผ่านอบรมหลักสูตรพื้นฐานกสิกรรม เช่น ภาพยถ่ายวุฒิบัตร
 • ส่งหลักฐานการชำระเงิน / สลิปโอนเงิน
 • มาที่ไลน์ฝ่ายอบรม Line Official ไอดี @rwh5003b
 • ** หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งตั๋วระบุสถานะ "ชำระเงินแล้ว" ให้แก่ท่าน

กรณียกเลิก

กรณี 1 : แจ้งยกเลิกล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า 15 วัน (ก่อนวันเริ่มเรียน)

ทางศูนย์จะคืนเงินให้แก่ท่านเต็มจำนวน

** กรุณาแจ้งยกเลิก แจ้งหมายเลขบัญชี ไปยังเจ้าหน้าที่ ที่ไลน์ไอดี @rwh5003b

กรณี 2 : แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน (ก่อนถึงวันเริ่มเรียน)

ทางศูนย์จะคืนเงินให้แก่ท่าน โดยจะมีการหักไว้ 10% เป็นค่าดำเนินการ

** กรุณาแจ้งยกเลิก แจ้งหมายเลขบัญชี ไปยังเจ้าหน้าที่ ที่ไลน์ไอดี @rwh5003b

กรณี 3 : โอนสิทธิให้ผู้อื่นเรียนแทน

ท่านสามารถยกสิทธิให้ผู้อื่นมาเรียนแทนได้ โดยส่งมอบตั๋วให้กับผู้เรียนแทน นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่หน้าห้องเรียน (ใช้ได้ทั้งรูปแบบไฟล์ หรือ ปรินท์ลงกระดาษ) หรือจะแจ้งเจ้าหน้าที่เปลี่ยนชื่อในตั๋ว แล้วไปแสดงบัตรประชาชนตัวจริงที่หน้าห้องเรียนก็ได้เช่นกัน

กรณี 4 : ขอเลื่อนคอร์สเรียน ( เลื่อนได้ 1 รอบ)

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จำเป็นต้องยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรม (เกินระยะคืนเงินตาม กรณี 1 ) และ ไม่มีผู้มาเรียนแทน ท่านจะ *ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้   แต่สามารถเลื่อนไปเรียนคอร์สที่มีราคาเท่ากันได้ 1 ครั้ง ** กรุณาลงทะเบียนคอร์สใหม่ที่ท่านสนใจให้เรียบร้อย ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ

การเตรียมตัวเข้าอบรม 

 • สวมแมสปิดปากตลอดการอบรม
 • มีด จอบ เสียม เราจัดเตรียมให้
 • มีกิจกรรมลงแปลงปลูกพืชกลางแจ้ง เตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อมลุย
 • มียุง เพราะล้อมรอบด้วยป่า
 • อย่าลืมยาประจำตัวมาด้วยหากท่านมีโรคประจำตัว
 • เนื่องจากโควิด -19 ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมชุดทานอาหารมาเองได้ เช่น กล่องข้าว ช้อนส้อม แก้ว หรือ กระบอกน้ำส่วนตัว ฯลฯ หาาไม่ต้องการใช้อุปกรณ์ของทางศูนย์
 • นำเต้นท์มาเองได้ หากไม่ต้องการนอนรวม 
 • นอนแยกชายหญิงหากนอนในอาคาร ในห้องเว้นระยะห่างระหว่างที่นอน และมีม่านกั้น
 • เครื่องนอนเบิกได้ แต่ต้องซัก (อัตโนมือ) คืนศูนย์ในวันสุดท้าย

ข้อมูลจำเป็น 

 • ทางศูนย์จะออกวุฒิบัตรให้เมื่อท่านเข้าเรียนครบชั่วโมงที่หลักสูตรกำหนดเท่านั้น
 • หากมีโรคประจำตัว หรือมีขอจำกัดในการเข้าร่วมบางกิจกรรม เพื่อการดูแลอย่างเหมาะสมท่านสามารถแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่อบรมได้ 

การเข้าพักล่วงหน้า (1 วัน)

 • สามารถเข้าที่พักได้หลังช่วง 15.00 น. (ช่วงกลางวันเจ้าหน้าที่จัดเตรียมที่พัก สถานที่อบรม)
 • หากต้องการนอนเต้นท์สามารถจัดเตรียมมาเองได้
 • พกอาหารเข้าไปด้วย (เฉพาะวันก่อนเริ่มอบรม) แต่ในวันอบรมมีอาหารจัดเตรียมไว้ให้
 • กรุณาแจ้งในช่วงเวลาทำการ (08.00-16.00) ว่าท่านจะเข้าพักล่วงหน้า แจ้งได้ทั้งทางไลน์ เฟสบุ๊ค ที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่
 • เบอร์ติดต่อสำนักงาน 038 198 643

การเข้าร่วมกิจกรรม

บัตรเข้างาน

 • บุคคลทั่วไป

  ฿3,500.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • (ทุน) นักพัฒนา/ผู้มีรายได้น้อย

  กรุณาส่งฟอร์มขอรับทุนให้ เรียบร้อนก่อนสมัคร

  ฿2,000.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • (ทุน) นักบวช ที่ทำงานกับชุมชน

  กรุณาส่งฟอร์มขอทุนให้เรียบร้อยก่อนสมัคร

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page