top of page
มหกรรมวันดินโลก (เที่ยวชมฟรี)
มหกรรมวันดินโลก (เที่ยวชมฟรี)

ส. 09 ธ.ค.

|

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี

มหกรรมวันดินโลก (เที่ยวชมฟรี)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

09 ธ.ค. 2566 06:00 – 10 ธ.ค. 2566 17:00

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี, 114 1 ซอย ตำบล หนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

กิจกรรมภายในงาน

 • เวทีเสวนาจากครู และปราชญ์
 • ห้องเรียนกสิกรรมธรรมชาติ (ลงทะเบียนที่เว็ปนี้ > ดาวน์โหลดตั๋ว > แล้วไปร่วมงานได้เลย)
 • บูธนิทรรศการความรู้ (เดินเที่ยวชมได้ทั่วงาน)
 • ออกร้านขายผลิตภัณฑ์ ที่มาจากผลผลิตของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

วิธีการลงทะเบียนห้องเรียน

 1. คลิกที่ปุ่มเพื่อเลือกคอร์สที่ต้องการ
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด > สั่งซื้อ **หากไม่ทำขั้นตอนนี้ข้อมูลที่ท่านกรอกจะไม่เข้าสู่ระบบ และไม่สามารถออกตั๋วแบบอัตโนมัติให้ได้
 3. เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงปุ่มดาว์นโหลดตั๋ว > ให้ท่านกดดาวน์โหลดเก็บไว้

การเข้าร่วมกิจกรรม

 • ท่านที่ลงทะเบียนห้องเรียนกสิกรรม ในวันงานกรุณานำตั๋วตอบรับที่ที่ท่านได้รับมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้างาน (จะปริ๊นท์หรือเซฟเป็นไฟล์มาแสดงก็ได้ค่ะ)
 • นำภาชนะส่วนตัวสำหรับรับประทานอาหารมาเอง เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ
 • เตรียมถุงผ้าสำหรับใส่สิ่งของ ลดการใช้ถุงพลาสติก
 • วิธีการเดินทางมาศูนย์ฯ
 • ที่พักใกล้เคียง

สอบถามเพิ่มเติม

 • ไลน์เจ้าหน้าที่ Line Official ไอดี @rwh5003b
 • สำนักงานมาบเอื้อง โทร 038 198 643

มหกรรมวันดินโลก ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

 • ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องเปรียบเสมือนศูนย์แม่ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ในปีนี้จึงได้ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและภาคีเครือข่าย จัดงานวันดินโลกขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินซึ่งสำคัญกับการดำเนินชีวิตและความอยู่รอดของมนุษย์ และขยายผลต้นแบบการอยู่รอดจากการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ลงปฏิบัติจริงในมิติต่างๆ

ความเป็นมาวันดินโลก (World Soil Day)

 • วันดินโลก (World Soil Day) เกิดขึ้นจากมติที่ประชุมของ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยจัดตั้งขึ้นตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศรอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียด้านการพัฒนาดินที่ต่อเนื่องและยาวนาน ทรงได้รับการขนานพระนามว่า เป็นผู้พลิกฟื้นปฐพี คือทรงบุกเบิกและสร้างสรรค์แนวคิดในการจัดการทรัพยากรดิน ให้ผู้คนได้เห็นคุณค่าของดิน ใช้ดินอย่างเหมาะสมและแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ดิน ไม่ดี เกิดประโยชน์ใช้การได้ โครงการต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับดินที่ทรงค้นคว้า คิด ทดลองอย่างมีพระราชอุตสาหะ ทุ่มเทตรากตรำพระวรกาย แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยปรารถนาเดียว คือ การได้เห็นราษฎรของพระองค์ ได้ อยู่ดีมีความสุข บนแผ่นดินผืนนี้
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr. Stephen Nortcliff) กรรมการบริหาร สหภาพวิทยาศาสตร์ ทางดินนานาชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 และขอพระบรมราชาอนุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันดินโลก” วันที่ 5 ธันวาคม 2557 จึงนับเป็นวันดินโลกที่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการครั้งแรก

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติกับการจัดงานวันดินโลก

 • เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติทั่วประเทศ ได้เริ่มต้นจัดงานวันดินโลกขึ้นครั้งแรก ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 หลังจากที่ประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้จัดตั้งรางวัล วันดินโลก World Soil Day Award ขึ้น โดยหวังจะกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ ๒ (Sustainable Development Goal 2: Zero Hunger)
 • ประกอบกับเป็นช่วงที่อาจารย์ยักษ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้เข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมดินโลก ในฐานะของแม่ทัพที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาแปลงสู่การปฏิบัติได้เกิดการขยายศูนย์ฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสู่หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปทั่วประเทศกว่า 60 ศูนย์ เกิดเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและสร้างลูกศิษย์ลูกหาให้เดินตามรอยพระบาทของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ มาไม่ต่ำกว่า ๕ แสนคน ผู้มุ่งมั่นเดินตามยุทธศาสตร์ “คืนชีวิตให้แผ่นดิน” ซึ่งมีความหมายถึง ๓ นัยยะคือการคืนสรรพชีวิตให้กับแผ่นดิน การใช้ชีวิตตนเองอย่างทุ่มเทเพื่อคืนชีวิตให้แผ่นดิน และท้ายที่สุดร่างกายและชีวิตนี้ก็จะต้องกลับคืนสู่ดิน เพราะดินเป็นหนึ่งในธาตุสี่ที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของมนุษย์เช่นกัน
 • ดังนั้นนอกจากดินจะก่อกำเนิดอาหารเพื่อยังประโยชน์ให้ทุกสรรพชีวิตและว “ดิน” ยังเป็นสิ่งที่กุมชะตาของทุกสรรพสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ต้องอาศัยดินเพื่อการดำรงชีพ ขณะเดียวกันต้นกำเนิดของดินก็มาจากสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับดินจึงนับเป็นสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ เป็นสายใยเชื่อมโยงผูกพันนับตั้งแต่กำเนิดโลกและเป็นสายใยเชื่อมโยงระหว่างเรากับพระเจ้าแผ่นดินผู้มีพระนามว่า “ภูมิพล” ที่แปลว่ากำลังของแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นทางรอดและทางออกของโลก
 • การจัดงานมหกรรมวันดินโลก จึงถือเป็นภารกิจของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ในนามขององค์กรจิตอาสาภาคประชาสังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยการปฏิบัติบูชา เพื่อถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณของพระบรมมหาชนกาธิเบศรอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

กำหนดการ


 • 1 ชั่วโมง 30 นาที

  กตัญญูต่อสถานที่

  พื้นที่ศูนย์กสิกรรม

 • 30 นาที

  เคารพธงชาติ

  หน้าเสาธง
มีอีก 53 รายการ

บัตรเข้างาน

 • ลงทะเบียนเที่ยวงานวันดินโลก'66

  สำรวจความต้องการเที่ยวงานวันดินโลก 2566 ตอบแบบสอบถามเพียงเล็กน้อย > ดาวน์โหลดตั๋ว > แล้วมาเที่ยวงานกันได้เลย

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [01] คลินิกรักษ์ดิน_9ธค66

  [01] ห้องเรียน : คลินิกรักษ์ดิน_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.ป๋วย และทีม กฟผ. สถานที่ : ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี รับจำนวน : ไม่จำกัด สิ่งที่ต้องเตรียม : 1) ให้เตรียมดินมา คนละ 3 กำมือ 2) น้ำในพื้นที่ 300 มิลลิลิตร เพื่อรับการตรวจดินฟรี หมายเหตุ : สามารถเข้ามาเรียนได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก ตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [02] การทำน้ำตาลอ้อย_9ธค66

  [02] ห้องเรียน : การทำน้ำตาลอ้อย_9ธค66 (ลงทะเบียนออนไลน์) ผู้สอน : อ.แม่เม้า สถานที่ : บูธน้ำตาลอ้อย รับจำนวน : รับ 15 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : - หมายเหตุ : สามารถเข้ามาเรียนได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก ตั้งแต่ 13.00 – 16.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [03] การเลี้ยงชันโรง_9ธค66

  [03] ห้องเรียน : การเลี้ยงชันโรง_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.ม่อน สถานที่ : ห้องข้างคาเฟ่ รับจำนวน : 30 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : สามารถเข้ามาเรียนได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก ตั้งแต่ 10.00 – 16.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [04] ฅนหัวเห็ด_9ธค66

  [04] ห้องเรียน : ฅนหัวเห็ด_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.โอ๋ พาโนรามา สถานที่ : ฐานฅนหัวเห็ด รับจำนวน : 30 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : สามารถเข้ามาเรียนได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก ตั้งแต่ 13.00 – 16.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [05] ทัวร์ 5 ด._9ธค66

  [05] ห้องเรียน : ทัวร์ 5 ด._9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : นักเรียนปูทะเลย์ สถานที่ : เดินชมพื้นที่ศูนย์ รับจำนวน : 30 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ :เริ่มทัวร์พร้อมกัน ตั้งแต่ 13.00 – 14.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [06] ฅนเอาถ่าน_9ธค66

  [06] ห้องเรียน : ฅนเอาถ่าน_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.จงกล (ป๋าอวบ) สถานที่ : ฐานฅนเอาถ่าน รับจำนวน : 30 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 13.00 – 16.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [07] อาหารรักษาโรค _9ธค66

  [07] ห้องเรียน : มารู้จักอาหารรักษาโรค สูตรหมอเขียว_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : ทีมแพทย์วิถีธรรม สถานที่ : โซนสุขภาพ เวทีคอกหมู รับจำนวน : 20 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 13.00 – 14.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [09] เก็บเมล็ดพันธุ์_9ธค66

  [09] ห้องเรียน : การเก็บเมล็ดพันธุ์พืช_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : เครือข่ายภาคอีสาน สถานที่ : เวทีตลาดคุณปู่ รับจำนวน : 20 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 13.00 – 14.30 น

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [10] หมอน้อยบำบัดโรค _9ธค66

  [10] ห้องเรียน : หมอน้อยบำบัดโรค _9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : ศ.ดร. นัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ พท.ว. แพทย์แผนไทยเวชกรรม สถานที่ : โซนสุขภาพ เวทีคอกหมู รับจำนวน : 20 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : สามารถเข้ามาเรียนได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก ตั้งแต่ 14.00 - 16.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [12] ฅนมีไฟ (โซล่าเซล)_10ธค66

  [12] ห้องเรียน : ฅนมีไฟ (โซล่าเซล)_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.เบิร์ด สถานที่ : บูธโซล่าเซล์ รับจำนวน : 30 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : สามารถเข้ามาเรียนได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก ตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [13] ลูกประคบ 4 ธาตุ_10ธค66

  [13] ห้องเรียน : การทำลูกประคบ 4 ธาตุ_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.วันบุญ, อ.หมอเพ็ญ สถานที่ : โซนสุขภาพ เวทีคอกหมู รับจำนวน : 30 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 09.00 - 11.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [14] ฅนรักษ์แม่ธรณี_10ธค66

  [14] ห้องเรียน : ฅนรักษ์แม่ธรณี_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.กรุง สถานที่ : ฐานฅนหัวเห็ด รับจำนวน : 30 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [16] ทัวร์ 5 ด._10ธค66

  [16] ห้องเรียน : ทัวร์ 5 ด._10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : นักเรียนปูทะเลย์ สถานที่ : เดินชมพื้นที่ศูนย์ รับจำนวน : 30 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ :เริ่มทัวร์พร้อมกัน ตั้งแต่ 10.00 – 11.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [17] สกัดน้ำมันกัญชา_10ธค66

  [17] ห้องเรียน : สกัดน้ำมันกัญชาเป็นยาพึ่งพาตนเอง_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.กร สถานที่ : เวทีตลาดคุณปู่ รับจำนวน : 15 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 11.00 - 12.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [18] การกัวซารักษาโรค_10ธค66

  [18] ห้องเรียน : การกัวซา ขูดพิษรักษาโรค_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : ทีมแพทย์วิถีธรรม สถานที่ : โซนสุขภาพ เวทีคอกหมู รับจำนวน : 30 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 13.00 - 14.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [19] โรงเรือนธรรมชาติ_10ธค66

  [19] ห้องเรียน : ฅนรักษ์ป่า โรงเรือนธรรมชาติ_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : เครือข่ายภาคอีสาน สถานที่ : โซนป่า รับจำนวน : 50 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [15] สบู่ธรรมชาติ_10ธค66

  [15] ห้องเรียน : ฅนมีน้ำยา สบู่ธรรมชาติ_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.เก๋ สถานที่ : ห้องข้างคาเฟ่ รับจำนวน : 30 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [20] นิทานจากดิน (เด็ก)_10ธค66

  [20] ห้องเรียน : ฟังนิทานเรื่องราวจากดินและระบายสีดิน_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.ตั้ม และ อ.กวางเจา สถานที่ : เวทีตลาดคุณปู่ รับจำนวน : รับเด็กทุกช่วงวัย 20 คน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : (กิจกรรมสำหรับเด็ก) เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 10.00 – 11.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [21]ปรุงดินปลูกผัก/เด็ก_10ธค66

  [21] ห้องเรียน : ปรุงดิน ปลูกผัก_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.แม่ก้อย และ อ.แม่น สถานที่ : เวทีตลาดคุณปู่ รับจำนวน : 30 คน (รับเด็กอายุ 6-18 ปี) สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : (กิจกรรมสำหรับเด็ก) เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 11.00 – 12.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [22] น้ำยาซักล้างสูตรธรรมชาติ

  [22] ห้องเรียน : ฅนมีน้ำยา น้ำยาซักล้างสูตรธรรมชาติ_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.เก๋ สถานที่ : ห้องข้างคาเฟ่ รับจำนวน : 30 คน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 13.00 – 15.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [23] แปรรูปแป้งกล้วย_9ธค66

  [23] ห้องเรียน : การแปรรูปกล้วยให้เป็นแป้งกล้วย_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : ทีมภาคเหนือ สถานที่ : ลานภาคเหนือ รับจำนวน : 30 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 10.30 - 12.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [24] ใช้มีดแบบเทพๆ_9ธค66

  [24] ห้องเรียน : ใช้มีดแบบเทพๆ สบายกาย สบายใจ_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : ครูณัฐพร เกื้อสกุล (ประธาน คกช.เพชรบูรณ์) สถานที่ : เวทีตลาดคุณปู่ รับจำนวน : 50 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 14.30 – 16.30 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [25] แปรรูปข้าว>แป้งข้าว_9ธค66

  **เปลี่ยนจาก > สอนทำขนมจีนเส้นสด [25] ห้องเรียน : แปรรูปข้าวเป็นแป้งข้าว และการทำขนมสาลี่_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.ติ (พ่อสร้างลูกสาน) สถานที่ : เรือนแพ รับจำนวน : 15 ท่าน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 13.30 – 15.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [26] นิทานจากดิน (เด็ก)_9ธค66

  [26] ห้องเรียน : ฟังนิทานเรื่องราวจากดินและระบายสีดิน_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.ตั้ม และ อ.กวางเจา สถานที่ : เวทีตลาดคุณปู่ รับจำนวน : รับเด็กทุกช่วงวัย 20 คน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : (กิจกรรมสำหรับเด็ก) เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 10.00 – 11.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [27]ปรุงดินปลูกผัก/เด็ก_9ธค66

  [27] ห้องเรียน : ปรุงดิน ปลูกผัก_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.แม่ก้อย และ อ.แม่น สถานที่ : เวทีตลาดคุณปู่ รับจำนวน : 30 คน (รับเด็กอายุ 6-18 ปี) สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : (กิจกรรมสำหรับเด็ก) เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 11.00 – 12.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [30] สมุนไพรพอกตายาเย็น_10ธค66

  [30] ห้องเรียน : รู้จักสมุนไพรพอกตายาเย็น_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.เอ๋ สถานที่ : ลานกระดานไฟ (ทางเข้าฐานถ่าน) รับจำนวน : 30 คน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 11.00 – 12.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [31] โลชั่นกันหนาว_9ธค66

  [31] ห้องเรียน : ทำโลชั่นกันหนาว_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : อ.ภัทร สถานที่ : เวทีตลาดคุณปู่ รับจำนวน : 20 คน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 13.00 - 14.30 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [32] อุโมงค์ความจริง_9ธค66

  [32] ห้องเรียน : อุโมงค์ความจริง_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : ทีมอุโมงค์ความจริง สถานที่ : อุโมงค์โลกเดือด รับจำนวน : 20 คน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 13.30 - 14.30 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [33] อุโมงค์ความจริง_9ธค66

  [33] ห้องเรียน : อุโมงค์ความจริง_9ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : ทีมอุโมงค์ความจริง สถานที่ : อุโมงค์โลกเดือด รับจำนวน : 20 คน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 14.30 - 15.30 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [34] อุโมงค์ความจริง_10ธค66

  [34] ห้องเรียน : อุโมงค์ความจริง_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : ทีมอุโมงค์ความจริง สถานที่ : อุโมงค์โลกเดือด รับจำนวน : 20 คน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 11.00 - 12.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [35] ทำแหนมเห็ด_10ธค66

  [35] ห้องเรียน : การทำแหนมเห็ด_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : ทีมทำแหนมเห็ด สถานที่ : เวทีตลาดคุณปู่ รับจำนวน : 30 คน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 13.00 - 14.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • [36] การทำมันดารา_10ธค66

  [36] ห้องเรียน : การทำมันดารา_10ธค66 (ลงทะเบียนรับตั๋วออนไลน์) ผู้สอน : ทีมทำน้ำมันดารา สถานที่ : เวทีตลาดคุณปู่ รับจำนวน : 30 คน สิ่งที่ต้องเตรียม : หมายเหตุ : เริ่มเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่ 14.00 - 17.00 น.

  ฿0.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page