top of page
Pop Up สัตว์สงวนไทยสร้างสรรค์ (สำหรับเด็ก)
Pop Up สัตว์สงวนไทยสร้างสรรค์ (สำหรับเด็ก)

อา. 30 เม.ย.

|

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี

Pop Up สัตว์สงวนไทยสร้างสรรค์ (สำหรับเด็ก)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

30 เม.ย. 2566 09:00 – 15:00

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี, 114/1 หมู่ 1 ซอยหนองบอนแดง 2/3 หนองบอนแดง Tambon Nong Bon Daeng, Amphoe Ban Bueng, Chang Wat Chon Buri 20170, Thailand

เกี่ยวกับอีเวนท์

Art Kids [เด็กศิลป์] 

เป็นการปูพื้นฐานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดสะตีม (STEAM) ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มาจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

โดยแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM) คือ การบูรณาการด้วยการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยประกอบไปด้วยการบูรณาการทั้ง 5 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่ 

 1. ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ (S)
 2. เทคโนโลยี (T)
 3. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 
 4. คณิตศาสตร์ (M) 
 5. ศิลปะ (A) 

ในส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) เป็นการสรุปถอดบทเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ) กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ (เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7 – 12  ปี) 

 1. Lamp พรรณไม้ไทยสร้างสรรค์ (เรียนพรรณไม้ไทย สร้างสรรค์โคมไฟศิลปะ (สำหรับเด็ก))
 2. Pop Up สัตว์สงวนไทยสร้างสรรค์ 

จุดประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
 2. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงให้กับเด็ก
 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

Art Kids [เด็กศิลป์] อยู่ภายใต้โครงการ “09 • ART • NATURAL” 

จุดประสงค์

 1. เพื่อฟื้นฟูปรัชญา/แนวคิดที่ดีงาม
 2. เพื่อฟื้นฟูศิลปวิทยาการ/ศิลปวัฒนธรรม
 3. เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[ติดตามได้ที่ Instagram/Facebook : 09 • ART • NATURAL]

เลือกรอบเรียน

 • รอบที่ 1 เริ่ม 09.00 – 11.00 น. * จำนวนจำกัดเพียง 20 ชุด
 • รอบที่ 2 เริ่ม 13.00 – 15.00 น. * จำนวนจำกัดเพียง 20 ชุด

ผู้สอน

 • ครูไอซ์

ค่าใช้จ่าย

 • 150 บาท / กิจกรรม

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เลือกบัตรเท่ากับจำนวนคนที่สมัคร  เช่น สมัคร 2 ท่าน ให้กดจำนวนตั๋วเท่ากับ 2 แล้วกด > ดำเนินการต่อ
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด > สั่งซื้อ (เพื่อออกตั๋ว หากไม่ทำขั้นตอนนี้ข้อมูลที่ท่านกรอกจะไม่เข้าสู่ระบบ)
 3. เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงปุ่มดาว์นโหลดตั๋ว > ให้ท่านกดดาวน์โหลดเก็บไว้
 4. ดำเนินการชำระเงิน (ข้อมูลบัญชีธนาคารจะอยู่ในตั๋วที่ท่านดาวน์โหลด)

บัญชีธนาคาร

 • ธนาคาร : ทหารไทยธนชาติ (ttb)
 • ชื่อบัญชี : บจก.มาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • เลขบัญชี : 637 2 35656 5

หลังจากชำระเงินแล้ว > แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 • ชื่อคอร์ส
 • ชื่อ - นามสกุล ผู้ลงทะเบียน (หากมีหลายท่านสามารถแจ้งพร้อมกันได้ทั้งหมด)
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • มาที่ไลน์ฝ่ายอบรม Line Official ไอดี @rwh5003b
 • ** หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งตั๋วระบุสถานะ "ชำระเงินแล้ว" ให้แก่ท่าน

การเข้าร่วมกิจกรรม

 • ในวันงานกรุณานำตั๋วตอบรับที่ท่านได้รับมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้างาน (จะปริ๊นท์หรือเซฟเป็นไฟล์มาแสดงก็ได้ค่ะ)

การเตรียมตัวเข้าอบรม 

 • เตรียมภาชนะส่วนตัวสำหรับรับประทานอาหาร จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ, ถุงผ้า

สิ่งที่ทางศูนย์เตรียมให้ 

 • เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน (อาหารกลางวันนำมาเอง หรือเลือกซื้อหากันได้ที่ตลาดนัดกสิกรรมที่จัดขึ้นภายในศูนย์ ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย.66)
 • วัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติจริง พร้อมนำผลงานกลับบ้าน

วิธีการเดินทางมาศูนย์ฯมาบเอื้อง

บัตรเข้างาน

 • Pop Up สัตว์สงวน (09:00-11:00)

  ฿150.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • Pop Up สัตว์สงวน (13:00-15:00)

  ฿150.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page