top of page
เรียนฟรีในงานตลาดนัดกสิกรรม หัวข้อ วิธีการวัดผลคาร์บอนในต้นไม้
เรียนฟรีในงานตลาดนัดกสิกรรม หัวข้อ วิธีการวัดผลคาร์บอนในต้นไม้

ส. 13 ก.ค.

|

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

เรียนฟรีในงานตลาดนัดกสิกรรม หัวข้อ วิธีการวัดผลคาร์บอนในต้นไม้

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

13 ก.ค. 2567 20:30 – 20:35

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง, 114 1 ซอย ตำบล หนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page