top of page
ฐานแปรรูป (สาหร่ายไชยา) /อ.ปิ่นแก้ว ปลื้มจิตร
ฐานแปรรูป (สาหร่ายไชยา) /อ.ปิ่นแก้ว ปลื้มจิตร

ศ. 18 มี.ค.

|

บูธพอรักษา (ฐานน้ำยาหลังเสาธง)

ฐานแปรรูป (สาหร่ายไชยา) /อ.ปิ่นแก้ว ปลื้มจิตร

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

18 มี.ค. 2565 12:00 – 13:00 GMT+7

บูธพอรักษา (ฐานน้ำยาหลังเสาธง), ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง​ 114, 114/1 ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

เกี่ยวกับอีเวนท์

** กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน **

  • กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ชลบุรี
  • เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลนี้ในการเช็คชื่อก่อนเข้าห้องเรียน
  • กรุณาหลีกเลี่ยงการสมัครวิชาที่จัดขึ้นในช่วงเวลาทับซ้อนกัน เพื่อไม่เป็นการกันสิทธิผู้อื่น
  • ในวันจริงอาจมีผู้สละสิทธิ ดังนั้นท่านที่รายชื่อติดอันดับสำรองสามารถขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะจริงอีกครั้งได้ที่หน้าห้องเรียน
  • สถานที่อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
  • กรุณาแอดไลน์เจ้าหน้าที่มาบเอื้องด้านล่าง เพื่อดูแผนที่กิจกรรมภายในงาน และข้อมูลอื่นๆ

ช่องทางติดตาม

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page