top of page

organization

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

เครือข่าย
จังหวัด
บุคคลากร
โทร
ที่อยู่
อื่นๆ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL ริเวอร์แคว
กาญจนบุรี
คุณวัชรินทร์ บุญญวินิจ
089-699-0177
7/1 ม. 2 ต. ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสิน
กาฬสินธุ์
คุณเฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์
083-599-8109
109 บ้านหัวแฮด ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
นัฐกานต์ สมเพียร
093-789-4453
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด
จันทบุรี
คุณกัลยา สำอางค์
085-019-8692
44/2 ม.3 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel / Fax 039-451496
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
084-731-3779
เลขที่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
ชลบุรี
สำนักงาน
038-198-643
114, 114/1 ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
Tel / Fax 038-198643
ศูนย์บอกเล่าก้าวตามปราชญ์ศาสตร์พระราชา
ชัยภูมิ
หมอนิค
087-494-5380
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน
ชุมพร
คุณวริสร รักษ์พันธุ์
081-895-4527
69 ม.8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
Tel/Fax 077-560247
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
นครนายก
คุณอันธิกา สโมสร
086-549-0918
98/1 ม.2 บ.ท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
Tel / 037-384049
ศูนย์เขาใหญ่พาโน ปากช่อง โคราช
นครราชสีมา
ปรเมศ สิทธิวงศ์
088-059-4444
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติวัดป่ายาง
นครศรีธรรมราช
พระสุวรรณ คเวสโก
081-087-5978
วัดป่ายาง ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
Tel/Fax 075-377281
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
ด.ต.นิรันดร์ พิมล
087-885-8168
283 ม.4 บ้านหนองแร้ง ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
Tel/Fax 075-424189
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นน้ำน่าน
น่าน
คุณกุล ปัญญาวงศ์
086-981-4707
10 หมู่ 6 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติแม่ณา
ประจวบคีรีขันธ์
วรรณา ธรรมมณี
098-575-6064
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพิจิตร
พิจิตร
จักรภฤต บรรเจิดกิจ
081-041-5883
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมุกดาหารประสานมิตร
มุกดาหาร
คุณอานุภาพ อุคำ
083-326-6567
26 / 1 ม. 5 บ้านมะ ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง
ระยอง
081-982-2404
322/1 ม.8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
Tel / Fax 038-632281
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพ่อสร้าง-ลูกสาน
ราชบุรี
คุณกฤษณะ ฮวดลิ้ม
091-743-8906
3/1 ม.6 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราขาคืนป่าสัก
ลพบุรี
คุณพิรัลรัตน์ สุขแพทย์
081-423-9896
อ.เมืองจ.ลพบุรี
ศูนย์การเรียนรู้อำเภอโคกเจริญ
ลพบุรี
นายบุญธรรม รังเซ็น
087-121-7576
6 หมู่8 ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนทาม
ศรีษะเกษ
ปัญญา คำลาภ
089-846-5466
อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนฮักถิ่น จ.สกลนคร
สกลนคร
คุณปริญญา นาเมืองรักษ์
089-576-5754
140 ม.15 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์
สระบุรี
คุณบุญล้อม เต้าแก้ว
089-050-1812
ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี
สถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
คุณทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
087-025-1240
52 ม.6 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
Tel/Fax 035-591524
ศูนย์เกษตรอินทรีย์วิถีบ้านหนองกระโดนมน
สุพรรณบุรี
คุณภัคชัญญา ภูผา
089-411-0453
56 ม.11 ต.หนองโพธ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
Tel/Fax 035-438029
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์(โคก หนอง นาดาราโมเดล)
สุรินทร์
คุณบุสดี ขุนศิริ
085-763-5394
80 ม.4 บ้านกุดดู่ ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
หนองบัวลำภู
คุณวุฒิชัย แสงพิทักษ์
083-356-4997
บ้านหนองหินตั้ง ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟ้าห่วน-ฅนลือ
อำนาจเจริญ
คุณสุรเดช กาญจนารี
081-709-2423, 088-717-3507
41 ม.6 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง
อุดรธานี
นายศิริชัย นามวิเศษ
063-186-3215
อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ
อุบลราชธานี
พระครูสุขุมวรรณโณภาส
097-926-0519
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
พี่ต๊ะ ผู้ประสานงาน 097-926-0519
ศูนย์พุทธอุทยานดอยอินทรีย์
เชียงราย
อำนาจ เจิมแหล่
081-961-5556
อ.เมือง จ.เชียงราย
ฐานธรรมธุรกิจ สันป่าตอง
เชียงใหม่
คุณพิเชษฐ หนาว โตนิติวงศ์
081-854-8165
151/3 หมู่ 4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร.) วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
เชียงใหม่
พระวีรยุทธ สุวรรณทิพย์
083-949-9905
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง
เลย
คุณแสวง ดาปะ
087-819-7383
146 ม.8 บ้านศรีเจริญ ต.เลยวังไสย อ.ภูหลวง จ.เลย
บ้านฟากนาฟาร์มสเตย์
เลย
คุณสุกัญญา บำรุง
089-227-8210
บ้านฟากนา อ.เมือง จ.เลย
bottom of page