top of page

งานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ปี 2565 นี้ ... หัวข้ออะไร ?

อัปเดตเมื่อ 4 มิ.ย. 2565


“ Our country is rich And strategic So that if there is any struggle in the world, people want to get this country And there's always a struggle in the world We still stand here We stand here for the good of the whole world. ”

ในหลวงรัชกาล ที่ ๙ ทรงพระราชทานสัมภาษณ์

Mr.Denis D. Gray and Bart Mc Dowell

จาก นิตยสาร National Geographic ฉบับเดือนตุลาคม ปี ๒๕๒๕

ในคอลัมน์ Thailand Working Royalty“…ประเทศของเราเป็นประเทศที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ หากมีการต่อสู้แย่งชิงเกิดขึ้นในโลก ใคร ๆ ก็อยากได้ประเทศนี้ และโลกก็มักจะมีการต่อสู้แย่งชิงกันอยู่เสมอ ๆ (ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม) ประเทศของเราจะยังยืนอยู่ที่นี่ จะยืนหยัดอยู่ เพื่อประโยชน์ของคนทั้งโลก…”
อาหารเป็นหนึ่งในโลก

หมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ อาหารมีความสำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง อาหารเป็นปัจจัย เป็นเหตุให้มีการเกิด เมื่อเกิดแล้วก็เป็นเหตุให้ตั้งอยู่ต่อไปได้ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดของมนษย์ เป็นเนื้อตัวของชีวิต ใครจะปฏิเสธได้ว่า สิ่งมีชีวิตเกิดจากอาหาร อยู่ด้วยอาหาร แม้แต่พระพุทธองค์ยังทรงตรัสว่า “คนที่มีความทุกข์จากความหิว ถูกความหิวครอบงำ แม้จะแสดงธรรมให้เขาฟัง เขาก็ยังจะไม่สามารถเข้าใจได้” ความหิวจึงเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุด ดังที่ทรงตรัสเป็นภาษาบาลีว่า “ชิฆจฉา ปรมา โรคา”


นับตั้งแต่เกิดวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ของโลกจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า มีผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติอาหารแพงและการขาดแคลนอาหารมากถึง ๑,๘๐๐ ล้านคน และยังมีคนเป็นโรคขาดสารอาหาร ที่เรียกกันว่า โรคผอมแห้ง มากถึง ๔๐ ล้านคน นักวิเคราะห์ระบุว่า นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนของการเกิดสถานการณ์วิกฤติที่เรียกว่า The Great (Food) Shortage หรือ ภาวะขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่ของโลก


องค์กรการกุศลของอังกฤษ ที่ชื่อ อ็อกซ์แฟม (Oxfam) เปิดเผยในรายงาน “The Hunger Virus Multiplies” โดยระบุว่าในปีที่ผ่านมาทุก ๆ ๑ นาที จะมีผู้เสียชีวิต ๑๑ คน จากความหิวโหย และภาวะทุพโภชนาการ หมายความว่า ความหิวคร่าชีวิตของผู้คนบนโลกมากกว่าโรคโควิด ที่มีสถิติ ๗ คน ต่อนาที


ขณะเดียวกันแนวโน้มการเสียชีวิตจากความ “อดตาย” หรือภาวะขาดแคลนอาหารก็พุ่งสูงขึ้นอีก หลังจากเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ขยายกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ โลกกำลังเผชิญวิกฤติรอบด้าน ราคาอาหารสูงขึ้นกว่าเดิมถึง ๔๐% นับว่าแพงที่สุดในรอบทศวรรษ


วิกฤตการณ์ความหิวโหยที่ร้ายแรงที่สุดในโลกกำลังจะเกิดขึ้น ความอดอยากจะถูกใช้เป็นอาวุธ ผู้คนจำนวนนับล้าน ๆ คน จะตายเพราะการเข้าไม่ถึงน้ำและอาหาร จักรวรรดินิยม บรรษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติจะยิ่งฉวยโอกาส แผ่ขยายเพื่อการครอบครอง แย่งยึดที่ดิน อาหาร และเมล็ดพันธุ์


แต่ในโลกทัศน์แห่งการต่อสู้แย่งชิงเพื่อความอยู่รอด นี่คือโอกาสที่เราจะแสดงโลกทัศน์แห่งการให้และแบ่งปัน อาหารจะกลายเป็นปัจจัยพื้นฐาน เป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยปลดปล่อยสรรพชีวิตและมวลมนุษย์สู่เสรีภาพ และเราทุกคนมีโอกาสในการเข้าร่วมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือจะเป็นใครก็ตามงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ ๑๕

“อาหารเป็นหนึ่งในโลก Food is First”คือการรวมตัวกันของกองทัพเกษตรโยธิน ผู้เดินตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่จะสื่อสารต่อสังคมให้ได้เห็นถึงแก่น แกน และเนื้อหาสำคัญของ“อาหาร” ที่เป็นประโยชน์แท้


ได้เห็นการนำเสนอเรื่องอาหาร ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นฐานคติ ได้เห็นทัศนะสำคัญว่า การให้อาหารต่อผู้อื่นและสิ่งอื่นนั้น คือภาวะความมั่นคงทางอาหารที่แท้จริง มนุษย์ต้องผลิตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์ ต้องผลิตเพื่อให้ เพื่อแบ่งปันให้มนุษยชาติรอดไปด้วยกัน ผู้ผลิตอาหารต้องเชื่อมโยงกับธรรมชาติ รากเหง้า วัฒนธรรม อารยธรรม และต้องผลิตบนพื้นฐานของการพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงส่งขึ้น


อาหารไม่ใช่สินค้าที่ผลิตเพื่อไปแลกกับเงิน ไม่ใช่เครื่องมือสร้างกิเลส สร้างความโลภ คิดถึงการครอบครองเพื่อขูดรีดกอบโกยเอาจากคน จากธรรมชาติ และทำลายนิเวศ ดิน น้ำ อากาศ ด้วยความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ ซึ่งหากเราสร้างสัมมาทิฐิ ฟื้นอารยธรรมอันเป็นอารยะที่ บรรพบุรุษของเราวางรากฐานเอาไว้ยาวนานนับพัน ๆ ปี มนุษย์ทั้งโลกก็จะไม่มีใครต้องอดอยาก


และใครจะรู้ว่าในอนาคตอาหารจะมีปฏิกิริยาทรงพลานุภาพเสียยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียร์ อาหารและการให้ อาจเป็นคำตอบของการหยุดรบราฆ่าฟัน หยุดความโลภในการต้องการครอบครองเป็นเจ้าของแบบเบ็ดเสร็จ หยุดการปล้นจี้ยึดเสบียงโลก หยุดการแย่งชิงทรัพยากร กลับมาอยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันกัน จนเป็น “อารยะ” สังคมโลกงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ ๑๕ นี้

จึงอยากชวนทุกคนมาร่วมฝัน

มาเป็นส่วนเติมเต็มในงานที่จะได้มาแสดงให้เห็นว่าอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐาน

ที่จะช่วยปลดปล่อยสรรพชีวิตและมวลมนุษย์

สู่เสรีภาพ ภราดรภาพ

และเราทุกคนมีโอกาสเป็นหนึ่งในการเข้าร่วม

กองกำลังแห่งสันติสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือจะเป็นใครก็ตาม มาเจอกันได้ที่

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

งานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ ๑๕ “อาหารเป็นหนึ่งในโลก Food is First” 

เนื้อหาบางส่วนจาก : ร่างงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่15 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

Commentaires


bottom of page