top of page

แผนที่ ต้นไม้ ภายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องได้ทำการเก็บข้อมูลต้นไม้ภายในศูนย์ สำหรับท่านที่เดินทางมาเที่ยวที่ศูนย์ สามารถค้นหาต้นไม้ที่สนใจบนพิกัดแผนที่ และเดินสำรวจด้วยตัวเองได้ตามอัธยาศัย


วิธีการสำรวจและบันทึกข้อมูล

  1. เส้นรอบวงของต้นไม้ วัดรอบต้นที่ระดับความสูง 1.3 เมตร จากระดับพื้นดิน

  2. ระดับสุขภาพของต้นไม้ การให้คะแนนสุขภาพของต้นไม้เป็น 3 ระดับ จากความสมบูรณ์ของต้นไม้ เช่น การออกดอก แตกใบอ่อน มีโรคหรือแมลงหรือไม่

  3. หมายเหตุ ให้ระบุลักษณะเด่นอื่นของต้นไม้หรือระบุความสำคัญประวัติ เด่นของต้นไม้ความเชื่อท้องถิ่นของต้นนั้นๆ

  4. Lat. และ Long. ระบุจาก Google Mapดู 137 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page