top of page

คอร์สออกแบบพื้นที่

อัปเดตเมื่อ 11 ม.ค.


ค่าสมัคร

500 บาท/ท่าน


ล่าสุด

** เรียนพร้อมผู้อบรมคอร์สระยะยาว 5 วัน 4 คืน
กิจกรรมในคอร์ส


Ep.1 เรียนรู้การออกแบบพื้นฐาน


คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้วิธีการออกแบบพื้นที่ขั้นพื้นฐาน เหมาะกับท่านที่เพิ่งเริ่ม หรือมีแผนกำลังจะเริ่มทำพื้นที่ของตนเอง โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 • พาเดินชมพื้นที่ต้นแบบภายในศูนย์

 • ทำความรู้จักกับ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม้ป่า ๕ ระดับ ความสัมพันธ์กับการออกแบบพื้นที่

 • ทำความรู้จักภูมิศาสตร์รูปแบบต่างๆ ซึ่งเหนือ ใต้ ออก ตก มีลักษณะพื้นที่ไม่เหมือนกัน

 • เรียนรู้ ดิน น้ำ ลม ไฟ ความสัมพันธ์ของฤดูกาล

 • ปัญหาที่มักเกิด สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ในการออกแบบพื้นที่เบื้องต้น

 • ทำไมการออกแบบพื้นที่ต้องคำนึงถึงภูมิสังคมร่วมด้วย

 • ทดลองคิด วิเคราะห์ และออกแบบบนพื้นที่จำลองตามโจทย์

 • ซักถาม ไขข้อสงสัยหลังเรียน


อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่น คอร์สนี้จะยังไม่ใช่การออกแบบพื้นที่เป็นรายบุคคล ท่านที่สมัครเข้ามา ขอความร่วมมือตั้งใจเรียนพื้นฐานที่ท่านอาจารย์สอนในคอร์สให้เข้าใจเสียก่อน หากมีข้อสงสัย ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับพื้นที่ของตนเอง ท่านอาจารย์เปิดโอกาสให้ซักถามได้หลังจบการเรียน หรือผ่านช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่ท่านอาจารย์แจ้งไว้ในชั่วโมงเรียนEp.2 ออกแบบพื้นจริงของตนเอง


** สำหรับท่านที่จะเรียนคอร์สนี้ได้นั้น จะต้องต้องเป็นผู้ผ่านการอบรม "การออกแบบโคก หนอง นา เบื้องต้นด้วยตนเอง EP.1" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


คอร์สนี้จะเป็นการลงมือออกแบบพื้นที่จริงของผู้เรียน (ของใครของมัน) ซึ่งท่านจะต้องเตรียมข้อมูลลักษณะพื้นที่ของท่าน นำมาประกอบการออกแบบในห้องเรียนด้วย เช่น

 • ไม่ว่าจะเป็นความสูงต่ำของที่ดิน

 • ทิศทาง ลม น้ำ

 • ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายพื้นที่หลายๆ มุม เพื่อช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น

 • พิกัดแปลง

 • ปัญหาในพื้นที่

 • วัตถุประสงค์ และความต้องการใช้สอยประโยชน์ในจากพื้นที่

 • อื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเกี่ยวข้อง

ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัย ขอคำปรึกษา ได้ตลอดการเรียนการสอน สุดท้ายจะเป็นการตรวจแบบจากท่านอาจารย์ก่อนจบคอร์สEp.3 คลินิกตรวจแบบ


หลังจากที่ท่านผ่านคอร์สทั้ง Ep.1, Ep.2 และสามารถเลือกแบบพื้นที่ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คอร์สนี้จะเป็นการตรวจแบบรอบสุดท้าย ก่อนที่ท่านจะลงมือปรับพื้นที่จริง 

สิ่งที่ทางศูนย์เตรียมให้

 • อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน

 • วัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติจริง

 • เอกสารประกอบการเรียนรู้


 

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

 • สวมใส่ผ้าปิดปากตลอดการอบรม

 • นำภาชนะส่วนตัวสำหรับรับประทานอาหารมาเอง เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ

 • เตรียมถุงผ้าสำหรับใส่สิ่งของ ลดการใช้ถุงพลาสติก

 • กิจกรรมต้องลงมือปฏิบัติกลางแจ้ง เตรียมหมวกบังแดด รองเท้าพร้อมลุย และอื่นๆ มาด้วยน้า


 

วิธีการสมัคร


 1. คลิกที่ปุ่มเพื่อเลือกคอร์สที่ต้องการ

 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด > สั่งซื้อ **หากไม่ทำขั้นตอนนี้ข้อมูลที่ท่านกรอกจะไม่เข้าสู่ระบบ และไม่สามารถออกตั๋วแบบอัตโนมัติให้ได้

 3. เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงปุ่มดาว์นโหลดตั๋ว > ให้ท่านกดดาวน์โหลดเก็บไว้

 4. ดำเนินการชำระเงิน (ข้อมูลบัญชีธนาคารจะอยู่ในตั๋วที่ท่านดาวน์โหลด)


 

บัญชีธนาคาร

 • ธนาคาร : ทหารไทยธนชาติ (ttb)

 • ชื่อบัญชี : บจก.มาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม

 • เลขบัญชี : 637 2 35656 5


 

หลังจากชำระเงินแล้ว

แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ


 • ชื่อคอร์ส

 • ชื่อ - นามสกุล ผู้ลงทะเบียน (หากมีหลายท่านสามารถแจ้งพร้อมกันได้ทั้งหมด)

 • หลักฐานการชำระเงิน

 • มาที่ไลน์ฝ่ายอบรม Line Official ไอดี @rwh5003b

 • ** หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งตั๋วระบุสถานะ "ชำระเงินแล้ว" ให้แก่ท่าน


 

กรณียกเลิก


กรณี 1 : แจ้งยกเลิกล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า 15 วัน (ก่อนวันเริ่มเรียน)

ทางศูนย์จะคืนเงินให้แก่ท่านเต็มจำนวน

** กรุณาแจ้งยกเลิก แจ้งหมายเลขบัญชี ไปยังเจ้าหน้าที่ ที่ไลน์ไอดี @rwh5003b


กรณี 2 : แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน (ก่อนถึงวันเริ่มเรียน)

ทางศูนย์จะคืนเงินให้แก่ท่าน โดยจะมีการหักไว้ 10% เป็นค่าดำเนินการ

** กรุณาแจ้งยกเลิก แจ้งหมายเลขบัญชี ไปยังเจ้าหน้าที่ ที่ไลน์ไอดี @rwh5003b


กรณี 3 : โอนสิทธิให้ผู้อื่นเรียนแทน

ท่านสามารถยกสิทธิให้ผู้อื่นมาเรียนแทนได้ โดยส่งมอบตั๋วให้กับผู้เรียนแทน นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่หน้าห้องเรียน (ใช้ได้ทั้งรูปแบบไฟล์ หรือ ปรินท์ลงกระดาษ) หรือจะแจ้งเจ้าหน้าที่เปลี่ยนชื่อในตั๋ว แล้วไปแสดงบัตรประชาชนตัวจริงที่หน้าห้องเรียนก็ได้เช่นกัน


กรณี 4 : ขอเลื่อนคอร์สเรียน ( เลื่อนได้ 1 รอบ)

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จำเป็นต้องยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรม (เกินระยะคืนเงินตาม กรณี 1 ) และ ไม่มีผู้มาเรียนแทน ท่านจะ *ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ แต่สามารถเลื่อนไปเรียนคอร์สที่มีราคาเท่ากันได้ 1 ครั้ง ** กรุณาลงทะเบียนคอร์สใหม่ที่ท่านสนใจให้เรียบร้อย ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ 

การเข้าร่วมกิจกรรม

 • ในวันงานกรุณานำตั๋วตอบรับที่ท่านได้รับมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้างาน (จะปริ๊นท์หรือเซฟเป็นไฟล์มาแสดงก็ได้ค่ะ)

ดู 3,694 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page