top of page

หลักสูตร โคก หนอง นา (พื้นฐาน) | การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

อัปเดตเมื่อ 11 พ.ค.


หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy Steering Leader training) นี้ เป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกสิกรรมก่อนที่จะพัฒนาหรือต่อยอดไปยังหลักสูตรก้าวหน้าอื่นๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างฐานความเข้าใจให้แน่นยิ่งขึ้น ผู้ที่จะสามารถสมัครหลักสูตรก้าวหน้าอื่นๆ กับเรา เช่น หลักสูตรออกแบบพื้นที่ หลักสูตรการจัดการพื้นที่แบบประหยัด ฯลฯ จะต้องผ่านหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถสมัครหลักสูตรดังกล่าวได้ค่าสมัคร

4,500 บาท/ท่าน


รอบล่าสุด 

กิจกรรมในหลักสูตรนี้


กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ทำความรู้จักเพื่อนใหม่
กิจกรรมเดินชมพื้นที่ต้นแบบ

เพื่อให้เห็นภาพพื้นที่ที่พัฒนาจากองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามากขึ้น

กิจกรรมลงแปลง

ลงมือเพาะปลูกจริงเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

และพัฒนาความเข้าใจ

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี

เรียนรู้การจัดการกลุ่ม ทบทวน

และฝึกทักษะให้ชำนาญ

กิจกรรมฐานการเรียนรู้พึ่งตน

โดยการนำวัตถุดิบที่เกิดจากการพัฒนาพื้นมาใช้ประโยชน์

กิจกรรมหาอยู่หากิน

เรียนรู้ภูมิปัญญาการเอาตัวรอด

สร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญ

ของการมีแหล่งอาหารอยู่ในพื้นที่

กิจกรรมกตัญญูต่อสถานที่

เรียนรู้การดูแลสังคมที่อยู่ร่วมกัน


การเตรียมตัวเข้าอบรม


ที่พัก

 • สถานที่พักเป็นอาคารนอนแยกชาย - หญิง เป็นห้องพัดลม หากต้องการพักเต้นท์สามารถนำของส่วนตัวมาเองได้ (ไม่มีให้เช่า)

 • เครื่องนอนที่จัดให้มี เบาะรองนอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ซึ่งต้องซักคืนศูนย์ในวันสุดท้ายของการอบรม สามารถจัดเตรียมเครื่องนอนมาเองได้ตามสะดวก

 • ห้องน้ำแยกชาย - หญิง อยู่นอกเรือนนอน (กรุณาพกไฟฉายเผื่อต้องเข้าห้องน้ำยามค่ำคืน)

 • เนื่องจากกิจกรรมของหลักสูตรนี้เริ่มตั้งแต่เช้ามืดไปสิ้นสุดดึกในแต่ละวัน จึงแนะนำให้พักภายในศูนย์ (ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบชั่วโมงที่กำหนด จะไม่ได้รับวุฒิบัตรและไม่ได้รับการอนุมัติว่าผ่านหลักสูตรนี้ หากสนใจหลักสูตรขั้นก้าวหน้าอื่น ๆ เช่น ออกแบบพื้นที่ หรือการจัดการพื้นที่แบบประหยัด ฯลฯ ท่านจะไม่สามารถสมัครได้)มาตรการที่พักช่วงโควิด-19

ปรับลดจำนวนที่นอนต่อห้อง เพิ่มม่านกั้นห้อง

เว้นระยะห่างระหว่างเบาะ 1.5 เมตร
อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย


 • กรุณาเตรียมกระบอกน้ำส่วนตัวมาใช้ตลอดการอบรม (มีชาสมุนไพร กาแฟร้อน เตรียมให้ทุกเช้า)

 • พื้นที่ของศูนย์ล้อมรอบไปด้วยป่าและมักจะมียุงตามธรรมชาติ อย่าลืมพกยากันยุงมาด้วย หรือจะเลือกซื้อที้ร้านคืนชีวิตให้แผ่นดินก็ได้เช่นกัน

 • การแต่งกายให้เตรียมชุดสุภาพกางเกงเลยเข่ามาใช้ในวันแรกและวันสุดท้าย ส่วนวันอื่น ๆ เตรียมชุดสวมใส่สบายพร้อมลุย (งดกางเกงขาสั้นที่ไม่สุภาพ หรือชุดล่อแหลม)

 • อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น หมวก รองเท้าบูท ปลั๊กสามตา ไฟฉาย ฯลฯ ตามสะดวก

​​

 

ข้อมูลอื่นๆ

 • สามารถจอดรถภายในศูนย์หรือบริเวณโดยรอบได้

 • ผู้อบรมสามารถแจ้งความประสงค์เข้าพักล่วงหน้าได้หนึ่งคืน (ในวันที่ยังไม่มีการอบรมห้องครัวจะไม่ได้เตรียมอาหารไว้และศูนย์อยู่ห่างไกลจากร้านค้า ดังนั้นกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านเข้ามาด้วย)

 • ท่านที่มีโรคส่วนตัวและมีข้อปฏิบัติด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องทานอาหารให้ตรงเวลา ฯลฯ กรุณาแจ้งความจำเป็นนี้แก่เจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันแรก

 • ท่านที่นับถือศาสนาอิสลามและต้องการละหมาดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเตรียมห้องละหมาดให้

 • การอบรมหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ยาวไปจนถึงค่ำ (เช้าบรรยาย บ่ายพาทำ ค่ำสรุป) กรุณาจัดสรรเวลาในการทำธุระส่วนตัวของท่านเองตามความเหมาะสม ส่วนท่านที่สูงวัยหรือมีปัญหาด้านสุขภาพหากประเมินด้วยตนเองแล้วไม่สามารถร่วมบางกิจกรรมได้ ท่านสามารถแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ได้โดยไม่ต้องกังวล

 • ทดลองฝึกตนระหว่างอยู่ในการอบรม พึ่งพาตนเอง เช่น ล้างแก้วน้ำ จาน ชาม ของตัวเอง ถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบ ฝึกจิตสาธารณะในการดูแลซึ่งกันและกัน ดูแลสถานที่เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้

 

ข้อห้าม

 • ห้ามดื่มของมึนเมา

 • ห้ามสูบบุหรี่ (หากต้องการสูบให้หาที่ลับตาห่างไกลเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์และดับไฟให้เรียบร้อยป้องกันการเกิดไฟไหม้ โดยเฉพาะฤดูแล้งที่ใบไม้แห้งทิ้งใบ)

 • ทะเลาะวิวาท

 • ออกจากพื้นที่ศูนย์โดยไม่แจ้ง  

 

กำหนดการคร่าวๆ ในแต่ละวัน

04.30 – 05.00 น.   เปิดเพลงปลุก

05.00 – 08.00 น.   เข้าห้องเรียน พัฒนาสามขุมพลัง ลงแปลงตามหลักกสิกรรม

08.00 – 09.00 น.   เคารพธงชาติ พักทานอาหารเช้า ทำเวรประจำวัน

09.00 – 12.00 น.   เรียนภาคเช้า

12.00 – 13.00 น.   พักท่านอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.   เรียนภาคบ่าย

17.00 – 19.00 น.   เคารพธงชาติ ทางอาหารเย็น ทำเวร

19.00 – 21.00 น.   สรุปบทเรียน ซักถามข้อสงสัย


 


วิธีการสมัคร


 1. คลิกที่ปุ่มเพื่อเลือกคอร์สที่ต้องการ

 2. เลือกบัตรเท่ากับจำนวนคนที่สมัคร (เช่น สมัคร 2 ท่าน ให้กดจำนวนตั๋วเท่ากับ 2 แล้วกด > ดำเนินการต่อ)

 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด > สั่งซื้อ (เพื่อออกตั๋ว **หากไม่ทำขั้นตอนนี้ข้อมูลที่ท่านกรอกจะไม่เข้าสู่ระบบ)

 4. เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงปุ่มดาว์นโหลดตั๋ว > ให้ท่านกดดาวน์โหลดเก็บไว้

 5. ดำเนินการชำระเงิน (ข้อมูลบัญชีธนาคารจะอยู่ในตั๋วที่ท่านดาวน์โหลด)


 

บัญชีธนาคาร


 • ธนาคาร : ทหารไทยธนชาติ (ttb)

 • ชื่อบัญชี : บจก.มาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม

 • เลขบัญชี : 637 2 35656 5


 


หลังจากชำระเงินแล้ว

แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ


 • ชื่อคอร์ส

 • ชื่อ - นามสกุล ผู้ลงทะเบียน (หากมีหลายท่านสามารถแจ้งพร้อมกันได้ทั้งหมด)

 • หลักฐานการชำระเงิน

 • มาที่ไลน์ฝ่ายอบรม Line Official ไอดี @rwh5003b

 • ** หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งตั๋วระบุสถานะ "ชำระเงินแล้ว" ให้แก่ท่าน 

กรณียกเลิก


กรณี 1 : แจ้งยกเลิกล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า 15 วัน (ก่อนวันเริ่มเรียน)

ทางศูนย์จะคืนเงินให้แก่ท่านเต็มจำนวน

** กรุณาแจ้งยกเลิก แจ้งหมายเลขบัญชี ไปยังเจ้าหน้าที่ ที่ไลน์ไอดี @rwh5003b


กรณี 2 : แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน (ก่อนถึงวันเริ่มเรียน)

ทางศูนย์จะคืนเงินให้แก่ท่าน โดยจะมีการหักไว้ 10% เป็นค่าดำเนินการ

** กรุณาแจ้งยกเลิก แจ้งหมายเลขบัญชี ไปยังเจ้าหน้าที่ ที่ไลน์ไอดี @rwh5003b


กรณี 3 : โอนสิทธิให้ผู้อื่นเรียนแทน

ท่านสามารถยกสิทธิให้ผู้อื่นมาเรียนแทนได้ โดยส่งมอบตั๋วให้กับผู้เรียนแทน นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่หน้าห้องเรียน (ใช้ได้ทั้งรูปแบบไฟล์ หรือ ปรินท์ลงกระดาษ) หรือจะแจ้งเจ้าหน้าที่เปลี่ยนชื่อในตั๋ว แล้วไปแสดงบัตรประชาชนตัวจริงที่หน้าห้องเรียนก็ได้เช่นกัน


กรณี 4 : ขอเลื่อนคอร์สเรียน ( เลื่อนได้ 1 รอบ)

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จำเป็นต้องยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรม (เกินระยะคืนเงินตาม กรณี 1 ) และ ไม่มีผู้มาเรียนแทน ท่านจะ *ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ แต่สามารถเลื่อนไปเรียนคอร์สที่มีราคาเท่ากันได้ 1 ครั้ง ** กรุณาลงทะเบียนคอร์สใหม่ที่ท่านสนใจให้เรียบร้อย ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ 

การเข้าร่วมกิจกรรม


 • ในวันงานกรุณานำตั๋วตอบรับที่ท่านได้รับมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้างาน (จะปริ๊นท์หรือเซฟเป็นไฟล์มาแสดงก็ได้ค่ะ)

ดู 17,683 ครั้ง2 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

2 kommentarer


aek.3697
aek.3697
28 mars 2022

อยากทราบวันที่จะเปิดอบรมเพราะต้องลางานล่วงหน้า

Gilla
The Rabbit
The Rabbit
20 apr. 2022
Svarar

ตารางอบรมอัพเดทเดือนต่อเดือนนะคะ ติดตามข่าวสารอัพเดทได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลของเราได้ค่ะ https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=rwh5003b

Gilla
bottom of page