top of page

วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

อัปเดตเมื่อ 3 ต.ค. 2565

ที่มา : เอกสารประกอบฐานการเรียนรู้สู่ความพอเพียง

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ


สูตรที่นิยมใช้ คือ 3:1:1:10 ประกอบด้วย


นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ภาชนะ ปิดฝาให้แน่นทิ้งๆไว้ 90 วัน ระหว่างนั้นคลายล็อกเพื่อระบายความดันทุกๆ 5-7 วัน **สมุนไพรไม่ควรหมักผสมรวมหลายรสเข้าด้วยกัน ให้เลือกเพียงรสใดรสหนึ่งต่อถังหมักเท่านั้น อ่าน สมุนไพร 7 รสวิธีการนำไปใช้

ผสมน้ำ 1:200 รดดิน (เข้มข้น) หรือ ผสมน้ำ 1:300-1000 (เจือจาง) ฉีดลำต้นและใบพืช 

ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ

 • ซากพืช ซากสัตว์ 1 ส่วน

 • มูลสัตว์ 1 ส่วน

 • รำละเอียดหรือรำข้าว 1 ส่วน

 • หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1/1000 ลิตร

 • ขี้เถ้าแกลบดำ 1 ส่วน

 • น้ำสะอาด 10 ลิตร


วิธีทำ

 1. นำมูลสัตว์ แกลบ ขี้เถ้า และรำมาผสมให้เข้ากัน

 2. ผสมน้ำกับหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นให้เข้ากัน แล้วลดลงบนส่วนผสมที่เตรียมไว้ ผสมให้มีความชื้น 15% สามารถปั้นเป็นก้อนได้ และไม่แตกออกจากกันเมื่อคลายมือออก

 3. ตักใส่กระสอบ มัดปากถุงให้แน่น

 4. กองกระสอบปุ๋ยซ้อนกันเป็นชั้นๆ แค่ควรมีช่องว่างระหว่างกัน เพื่อให้ความร้อนจากกระบวนการหมักสามารถระบายออกได้โดยรอบ

 5. ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน แล้วตรวจดู ถ้าพบว่ามีกลิ่นหอม ไม่มีไอร้อนก็สามารถนำมาใช้งานได้ ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นาน

หากต้องการเรียนรู้แบบได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจ และได้พูดคุยสอบถามข้อสงสัยจากครูผู้สอนโดยตรง สามารถมาเรียนรู้ร่วมกันได้ใน คอร์สคนรักษ์แม่ธรณี
 

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ


 1. เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน รักษาความสมบูรณ์ของดิน

 2. รักษาความชุ่มชื้นในดิน ช่วยถ่ายเทอากาศ ทำให้ดินดีขึ้น

 3. เพิ่มไนโตรเจนให้กับดิน

 4. ไม่เป็นอันตรายต่อดินและพืช แม้จะใช้ในปริมาณที่มาก และต่อเนื่องเป็นเวลานาน

 5. เพื่อเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี

 6. ผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ ใช้เวลาน้อย
ดู 1,052 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Opmerkingen


bottom of page